Strömfiske i Klumpströmmen!

 

Klumpströmmen är en drygt kilometern lång sidofåra till Ljusnan med fina strömmar  och ligger i den översta delen av Bollnäsströmmarna.

Strömmarna har ekologiskt anpassade flöden och fina förutsättningar  för bra fiskbestånd och ett givande sportfiske.

Insektslivet är rikt vilket ger mycket mat åt både strömstaren och fisken, även uttern rör sig i området.

Sportfisket i strömmarna riktar sig främst mot Öring och Harr.

2016 gick startskottet för att aktivt jobba med fiskevårdsinsatser i form av återställning av biotoper samt att införa fiskebestämmelser  som ämnar att stärka de vilda fiskbestånden på sträckan. Nu mera håller strömmen god kvalite biotopvården visar på mycket goda resultat.

Målsättningen för klumpströmmen är vi ska ha starka naturliga fiskbestånd och ett hållbart sportfiske på sträckan.