Fiskebestämmelser

Öring 1,6 kg tagen i Varpen. 

Fiskebestämmelser.

 Fiskare har eget ansvar att skaffa information om gällande bestämmelser och ta hänsyn till människor, natur och miljö och därmed inte störa andra. Fiskare skall ta sitt ansvar vad gäller allemansrätten och inte orsaka skada på annans egendom. Fisk som behålls skall avlivas omedelbart. Fisk som skall återutsättas sätts tillbaka snarast.

 

Gös max 70cm, max 3st per kort och dag.Gädda max 80cm, max 3st per kort och dag.No kill på all Harr inom Bollnäs fvf område förutom Sträckan Åsbacka – Galvsjön i galvån där gemensamma regler med arbrå fvf gäller se regler nedan.Inom Bollnäs fvf område gäller minimåttet 35cm och maxmått 55cm på öring. All fisk utanför dessa gränser skall omgående sättas tillbaka. Max 1 fisk per kort och dag. På sträckan Åsbacka – Galvsjön i galvån gäller gemensamma regler med arbrå fvf  se regler nedan. Endast flug- och spinnfiske tillåtet.


I klumpströmmen råder catch and release och hullingfria krokar, ALL fisk skall återutsättas.

 

I Våra P&T vatten Lapptjärn och Västra hundtjärn gäller tre fiskar per kort/dag


Fisk som inte uppfyller kraven för att sparas SKALL alltid återutsättas, även om man tror att fisken inte överlever.Den som önskar att fiska på annat sätt eller under förbudstider ombedes att söka dispens hos fiskevårdsföreningens styrelse.
Dessa fiskeregler kan komma att ändras löpande och den som fiskar har skyldighet att ta reda på vilka fiskeregler som gäller för det berörda vattnet.Från och med 2015 kommer överträdelser av fiskeregler bötfälls med kontrollavgift.
Fiske utan gilltigt fiskekort polisanmäls.

 

Galvån.Sträckan Åsbacka – Galvsjön, fiske får endast utövas med spinnare och fluga. Fiske får endast ske under perioden 1 juni – 31 augusti, fångstbegränsning 1 fisk per person. Minimimått: 35 cm öring och 30 cm harr. För fiske krävs fiskekort i Arbrå FVF eller Bollnäs FVF

 

Fiskekort på skall medföras vid fiske.Ljusnans inlopp i Växsjön räknas som strömmande vatten från Lottefors kraftverk ned till den korsande kraftledningen ca 300 m nedströms kraftverket.

Antal angeldon max 12 st per kort. Mjärde 5 och Ryssja 5. Samtliga dessa redskap skall skötas och vittjas minst en gång per dygn. Fiskeredskap som lämnas utan tillsyn skall vara märkta med ägarens namn, adress , fiskekortsnummer och telefonnummer.


Fiske från/med båt & flytring i Lapptjärn och västra hundtjärn är förbjudet, i östra hundtjärn är flytringsfiske tillåtet, dock ej båtfiske.Galvån endast fiske med spinn eller fluga.I klumpströmmen är endast fiske med spinn och fluga tillåtet, endast hullingslösa krokar är tillåtna.I Klumpströmmen skall all fisk återutsättas.I Bollnäströmmarna endast spinn och fluga.

 

Fiskeförbud

Klumpströmmen Från och med 16/9 – Till och med 14/5.

Fiskeförbud i Bollnäsströmmarna 16/10 – 31/12.

samt i övriga strömmande vatten 1/9 – 31/12.

Allt fiske med nät, långrev och ståndkrok är förbjudet.
 

Fiskeförbud enligt  vattendomar

Lottefors, Dönje,  Sunnerstaholm och Lenninge kraftverk 25 m ovanför och 50 m nedanför damm. Fiskeförbud i Tunnelutloppet Varpen och Sunnerstaholm. Fiskevårdsföreningens styrelse har möjlighet att besluta om tillfälliga undantag från fiskebestämmelserna.

Info om nyheter, förändringar och kontakter på hemsidan www.bollnasfvf.se