Fiskevatteninformation

Gädda från Hertarna

Bollnäsströmmarna:

Tidvis bra strömfiske. Fiska gärna med fluga.

I Klumpströmmen finns en naturlig stam av harr. . Den skicklige fiskaren kan få harr på omkring kilot.

 

Galvån:

 Naturlig stam av Harr. Utsättning av öring på nedre delen.

 

 

Voxnan i Söräng:

 Kanske vårt bästa harrvatten. Den skicklige flugfiskaren kan få kilosharr även här. Öring i kilosklassen sätts ut årligen.

 

Övriga åar och bäckar:

 Bestånd av bäcköring och ev harr.

 

Varpen.

Dom största gäddorna finns fortfarande kvar i sjön. Trollingtävlingarna visar på ett bra bestånd.

Hyfsat gösfiske med chans till gös på 2-4 kg.

Fin öring fångas på trolling särskilt under våren- försommaren.

Abborrfisket varierande men ibland kan man få fin fisk  på pimpel på vintern. Isarna kan vara farliga. Se upp för strömsatta ställen.

 

En historia:

En fiskare rodde drag  på sjön i närheten av Voxnans inlopp. Då fick han ett rejält hugg och började veva in en  stor gädda.

Plötsligt tar det tvärstopp. Han trodde först att han satt i botten men så började botten röra på sig. -En oerhört stark fisk satt på kroken. - Så släppte den grymma fisken och det blev mycket lättare.

När han fick upp draget  satt en halv 3 kilosgädda på kroken. Rakt avbiten på mitten.

 - Det monstret som bet av gäddan finns nog kvar än.!!??

 

Voxsjön.

Stora gäddor. Den största som har tagits upp i Voxnan uppströms sjön vägde över 14 kg.

Ett hyfsat gösbestånd finns i sjön. Tyvärr är gösarna ganska små.

På vintern kan man få fin pimpelabborre. Fisk på en bra bit över kilot tas varje vinter.

 

 

Växsjön.

Snoddas sjö. Det är åtskilliga gäddor och gösar som han har fått här .

Fina gäddor. Ett hyfsat gösbestånd men med liten medelvikt. Det är ett fåtal som håller minimimåttet 50 cm.

Har man tur kan man hitta lite större fisk i djupkanterna längs Hälludden och Näset. Även i älven upp mot Lottefors kraftverk kan man få skaplig fisk.

Pimpel och mete med agn och trolling effektiva fiskemetoder men kom ihåg minimimåttet .

Det finns rikligt med abborre i sjön men medelstorleken ligger runt 25 gram. Snoddasviken,  Laviken,  runt Hundholmen och runt Näset är bra pimpelställen. Detsamma gäller Bergegraven på Växsjösidan.

På våren kan man få fin öring nedströms Lottefors kraftverk.

Sjön genomströmmas av Ljusnan. Vinterfiskaren bör vara försiktig med isen.

 

Hertarna. Övre och Nedre 

Ett mycket gott gäddbestånd. Angelfiskarnas eldorado.

Hyfsade trollingssjöar

Sparsamt med gös.

Gott om abborre. Tyvärr har beståndet minskat under senare år men vi ser goda tecken på en återhämtning.

Vid Holmabron finns parkering och det är en idealisk plats för familjer och andra fiskare att tillbringa en vårdag – grilla och ha det mysigt.

Fisk ( småabborre)  får dom flesta här. Ett drömställe för barn och pensionärer.

För dom som vill gå lite längre kan man få abborre lite överallt på sjöarna. Med lite tur kan man få fin abborre på Görtsbogrundet.

 

Flugen.

En vacker sjö mitt i Hälsingeskogarna.

Ett spännande och outforskat vatten som man kan drömma om.

Vad är det egentligen som gömmer sig i de stora djupen utanför Sjorsbo och Gruvvik?

Branta grundkanter och små vassruggar i vikarna.

I de mörka djupen går de ”monster” vi inte sett än. En del trycker mot botten andra går lite högre upp i vattenlagret och äter av småfiskstimmen.

Det händer att man kan få oerhört fin abborre mitt i vattnet på pimpel.

Det finns många historier om storgäddorna i Flugen.

Höstboviken är grund och varierar inte mycket på djupet.

Finnfaraflugen  kan bjuda på bra pimpel och angelfiske.

Detsamma gäller även delarna mot sjöns utlopp ( Flugdammen).

 

Vid Flugdammen bodde en gång i tiden den legendariske ”Damm-Per”.  En turist stannade efter vägen och frågade Per om det fanns mycket fisk i sjön?  Damm-Per svarade : ”Det måste finnas väldigt mycket fisk i den här sjön för jag har då aldrig sett någon som har fått nåt”

För trollingfiskaren är sjön en utmaning . Det bör finnas möjlighet  att lägga ut båtar i Sjorsboviken eller vi d Flugdammen.

S---t Fiske.