Bollnäsströmmarna


Är det inte fint att ha en älv forsande "mitt i stan". Före kraftverksutbyggnaderna
var det ännu mer fantastiskt. Då gick det att få en fight med en 10-kilos lax
eller en grov havsöring. Men vi får göra det bästa av det som finns idag.

Klumpströmmen fint harrfiske.
Lillströmmen, Rösteboströmmen, Krosströmmen, årlig utsättning
av fångstfärdig mellanljusnan-öring.
Fisket kan bedrivas med fluga och spinn.

Fiskeförbud i Klumpströmmen 15/10 - 15/5 . Gäller allt fiske.
Fiskeförbud i Bollnäsströmmarna 15/10 - 31/12.

Fiskeförbud enligt vattendomar:

Lottefors, Dönje, Sunnerstaholm, Lenninge kraftverk:
Fiskeförbud 25 m. ovanför och 50 m. nedanför dammarna.
Tunnelutloppet i Varpen från Dönje kraftverk: Från tunnelns mynning till den naturliga älvfåran.
Sunnerstaholm: Från tunnelns mynning till 50 meter nedströms.