Bollnäsströmmarna


Är det inte fint att ha en älv forsande "mitt i stan". Före kraftverksutbyggnaderna
var det ännu mer fantastiskt. Då gick det att få en fight med en 10-kilos lax
eller en grov havsöring. Men vi får göra det bästa av det som finns idag.

Klumpströmmen fint harr och öringsfiske.
Lillströmmen, Rösteboströmmen, Krosströmmen, Finns ett gott bestånd av både harr och öring det sätts årlign ut ensomriga öringsyngel i strömmarna.
Fisket kan bedrivas med fluga och spinn.

Fiskeförbud i Bollnäsströmmarna 15/9 - 14/5. Gäller allt fiske.

Strömgräns Bollnäsströmmarna är lika med renbron ( Vägbron över älven strax uppströms utloppet  i varpen)

Fiskeförbud enligt vattendomar:

Lottefors, Dönje, Sunnerstaholm, Lenninge kraftverk:
Fiskeförbud 25 m. ovanför och 50 m. nedanför dammarna.
Tunnelutloppet i Varpen från Dönje kraftverk: Från tunnelns mynning till den naturliga älvfåran.
Sunnerstaholm: Från tunnelns mynning till 50 meter nedströms.