12/9 2017

Fredag den 15/9 kommer Fortum att genomföra besiktning av dammluckorna på Dönje kraftverk. Det kommer att innebära att vattenföringen blir väldigt oregelbunden i älven hela dagen. Vårt råd är att var försiktig efter älven och undvik vadning under hela fredagen

 

 

11/9 2017

KLUMPSTRÖMMEN. Nu på fredag 15/9 är sista upplåtna dagen för fiske i strömmen sedan stängs strömmen för i år. Vi ser tillbaka på en säsong som är den bästa på 2000 talet. Vi ses till våren igen. Resterande av bollnäsströmmarna är öppna till 15/10

Oktobermorgon på Nedre Herten

25/4 2017

Nya fiskebestämmelser!! Bollnäs FVF har för att främja det vilda fisk beståndet och det framtida sportfisket inom området beslutat om nya fiskebestämmelser from 2017. Info om detta finns under rubriken fiskebestämmelser här på sidan. Info kommer att sitta på våra anslagstavlor ute vid vattnen och äver finnas att läsa på sociala medier.// BFVF

 

 

 

28/9 2013

Fiske för boende på äldreboendet Gutenberg.

Leif Stockhaus och Erik Olnils och Birgitta Stockhaus gör ett fantastiskt arbete och har varit ute och fiskat med de gamla 12 tisdagar i sommar. Huvudansvarig för fisket är Odd Fellow i Bollnäs i samarbete med AFK Flugan och Fiskevårdsföreningen. En av de gamla sa en dag efter fisket : "Jaha och nu får man börja längta till nästa vecka". Ett fantastiskt sätt att hjälpa till att höja livskvaliten. 
Leif och Erik är även engagerade i ungdomsfisket, tävlingsfiske, föreningsarbete och fiskevård och ändå hinner de med att fiska själva också.  
Med på fotona är förutom Leif,Erik o Birgitta  Bengt Vikström 93 år och Karl-Erik Pettersson med hustrun Marianne.
Fiske är en viktig samhällsverksamhet som kan höja livskvaliten för många. Det känner vi alla som sysslar med den här trevliga fritidaktiviteten. En stor eloge till Erik, Leif och Birgitta för deras engagemang!!

 

 

24/5 2013

Information om fiskistättningar i våras vatten.

Utsättning 100 kg regnbåge i Huntjärnarna början juni, Lapptjärn 100 kg före midsommar, utsättning av öring i bollnäsströmmarna före midsommar ca 200 kg.

Mvh Styrelsen

5/11 - 2012

Gratis inträde till Martin Falklind

 Lördagen den 1/12 kommer Martin Falklind till Kulturhuset i Bollnäs. Där kommer han berätta om inspelningen av filmen "Den gamle och havet" Gästföreläsare är Christer Borg från Älvräddarna.

Då kommer du som är innehavare av ett årskort i Bollnäs FVO (familje eller enskilt) att bjudas på inträde av Bollnäs FVF mot uppvisande av fiskekortet i entrén.

Photo: Ni missar väl inte morgondagen "Vi sportfiskare" kl.18.00 Studiefrämjandets lokaler i Bollnäs. Själv går jag och längtar till dagen D då Martin Falklind kommer hit och berättar om bakom kulisserna på Den gamle och havet. Givetvis kommer vi och prata lite kring filmen.  Vad har vi där vi står och hur ska vi lyckas vi med? Ja, det är bl a det här som både Martin och Christer Borg ska ta upp med oss och ge deras bild på hur vi ska se vad vi har, värdesätta det och lära oss att lev på det. Kom och diskutera mera imorgon måndag. Jag börjar bli riktigt sugen och få komma ut på pimpelisar så imorgon byter jag ut flugbindningen till att tillverka lyskrokar och enklare mormyskor. Vill du se och lära hur det går till? Missa inte "Vi sportfiskare" imorgon. Då har du även chansen att byta några ord med Bollnäs FVF styrelse som har styrelse möte där också. Varmt välkomna!

 

 

 

30/5 - 2012

Fiskerättsägare

 

Faktaruta fiskerätt

Rätten att få lösa fiskerättägarbevis inom Bollnäs norra fiskevårdsområdesförening tillhör ägaren av en fastighet som har ett skattetal åsatt sin fastighet. Skattetal hittar man på lagfarten på fastigheten och benämns med ett skattetal som heter öres och penningland. I Bollnäs norra fvof finns ett antal fastigheter med den rätten.

Vi bildandet av fiskevårdsområdet beslutades enligt stadgarna att fisket skall upplåtas till inom området verksam förening viket är Bollnäs fiskevårdsförening som har att förvalta och besluta om fiskets bedrivande samt att till allmänheten upplåta fisket genom försäljning av fiskekort ..

Beslut i dessa frågor skall godkännas av fiskevårdsområdesföreningen.

Klargörande: uppfattningen om att den som äger mark ( ex sommarstugetomt) som går ned till ett vatten har rätt att fiska är fel. Fiskerättsägare är endast den som har ett skattetal( penning och öresland enl ovan ) på sin fastighet. Fiskerättsägare skall lösa fiskerättsägarbevis. Alla övriga ska ha fiskekort.

Fisken i våra vatten är inte allmän egendom utan ägs av fiskerättsägarna gemensamt.

 

 

7/3 - 2012

Dagordning årsmöte Bollnäs FVF 2012

Bollnäs fiskevårdsförening Dagordning Årsmöte  

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av föredragningslista

3. Val av mötesordförande

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av två justeringsmä

6. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Bestämmande om kostnadsersättningar

11. Val av ordförande. Mandattid 1 år.

12. Val av styrelseledamöter  mandattid 2 år. Fyllnadsval efter Kjell Johnson 1 år.

13. Val av suppleanter i styrelsen  mandattid 1 år. ( 5 suppleanter)

14. Val av två revisorer och 2 ersättare.

15. Val av valberedning

16. Övriga val. Tävlingsledning

17. Beslut om verksamhetsplan

18. Fiskekortspriser 2013

19. Fiskebestämmelser

20. Övriga frågor

21. Mötets avslutning

 

 29/11 - 2011

 Två ton fisk

 I Bollnäs FVO har det i dagarna sätts ut 2 ton fisk till ett värde av ca 140 000 kr. Det är öring, röding och regnbåge som har satts ut i olika vatten hälsar ordförande Lars-Olov Södergårds. 

Pressrelease 20/10 - 2011

 Nätfiskeförbud 

Bollnäs Norra Fiskevårdsområde (Fiskevattenägarna) fastställde vid sin fiskestämma det nätfiskeförbud som Fiskevårdsföreningen tidigare beslutat om.

Provfisken visar att tillväxten på bl a Gös är dålig i bl.a Hertarna, Varpen och Växsjön men även andra arter visar en negativ trend p g a nätfiske.  Nätförbudet syftar alltså speciellt till att förbättra  gösbeståndet. Grunden till en bra fiskevård är att skapa en ”ränta att ta av och att inte ta direkt från kapitalet”. Det här betyder bl a att just gösen måste vara minst 45cm lång för att vara tillåten, vilket innebär att den har ska ha lekt (reproducerat sig) 1 eller 2 gånger när den fångas av sportfiskare. Det här kan vara svårt att styra om man tillåter nätfiske.

I övrigt godkände stämman förslaget till Fiskeplan vilken syftar till en god fiskeförvaltning . En god fiskevård och tillhörande fisketillsyn samt information är grunden till att det finns ekologiska förutsättningar för fisken att fortplanta sig och växa till i sjöar och strömvatten.

Stämman godkände även att fiskevårdsföreningen samarbetar med föreningarna i Arbrå och Alfta om fiskevård i Galvån. Den övre delen av Galvån är lekområde för den unika Galvenöringen som finns i Galvsjön. Fiskevårdsföreningarna har för avsikt att i samråd med Bollnäs och Ovanåkers kommuner och Länsstyrelsen försöka få till fria fiskvandringsvägar  mellan Galvån och Galvsjön.

Stämman valde Stefan.Olsson Änga till ny ordförande. Fiskevårdsområdet kommer som tidigare att arrendera ut fisket och fiskevårdsarbetet till Bollnäs Fiskevårdsförening.