Strömmarna.

Lördag den 15/9 är sista upplåtna dagen för fiske i våra strömvatten för i år.

 

 

 

Lapptjärn.

Från och med 2018-10-01 stängs Lapptjärn inför vinterns fiske. Vi återkommer med datum för öppningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/8 2018

Strax uppströms Renbron har det idag placerats ut en sump. Den ingår i ett försök att hjälpa vandringsöringen upp till klumpströmmen för att leka. Detta är ett samarbete mellan Bollnäs Fiskevårdsförening och kommunen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiske för barn o ungdom i dammarna Hå den 18e juni kl 18- 21. Vi bjuder på korv. 1 regnbåge per fiskare. Alla barn fiskar gratis. Välkommen. Åk till Hå skola följ fiskpilarna efter Morvägen. Välkomna till en mysig kväll. Bollnäs Fiskevårdsförening.

 

 

 

 

 

 

25/4 2018

 

Bollnäs fiskevårdsförening jobbar vidare med att stärka fiskebestånden i våra vatten. Med anledning av detta har vi gjort en del regeländringar. Ändringarna gäller öppettider i Bollnäsströmmarna, öppettider och fångstbegränsningar i Galvån och förvaltning av Bolletjärn.

 

 

 

 

 

 

 

12/9 2017

Fredag den 15/9 kommer Fortum att genomföra besiktning av dammluckorna på Dönje kraftverk. Det kommer att innebära att vattenföringen blir väldigt oregelbunden i älven hela dagen. Vårt råd är att var försiktig efter älven och undvik vadning under hela fredagen

 

 

11/9 2017

KLUMPSTRÖMMEN. Nu på fredag 15/9 är sista upplåtna dagen för fiske i strömmen sedan stängs strömmen för i år. Vi ser tillbaka på en säsong som är den bästa på 2000 talet. Vi ses till våren igen. Resterande av bollnäsströmmarna är öppna till 15/10

Oktobermorgon på Nedre Herten

25/4 2017

Nya fiskebestämmelser!! Bollnäs FVF har för att främja det vilda fisk beståndet och det framtida sportfisket inom området beslutat om nya fiskebestämmelser from 2017. Info om detta finns under rubriken fiskebestämmelser här på sidan. Info kommer att sitta på våra anslagstavlor ute vid vattnen och äver finnas att läsa på sociala medier.// BFVF

 

 

28/9 2013

Fiske för boende på äldreboendet Gutenberg.

Leif Stockhaus och Erik Olnils och Birgitta Stockhaus gör ett fantastiskt arbete och har varit ute och fiskat med de gamla 12 tisdagar i sommar. Huvudansvarig för fisket är Odd Fellow i Bollnäs i samarbete med AFK Flugan och Fiskevårdsföreningen. En av de gamla sa en dag efter fisket : "Jaha och nu får man börja längta till nästa vecka". Ett fantastiskt sätt att hjälpa till att höja livskvaliten. 
Leif och Erik är även engagerade i ungdomsfisket, tävlingsfiske, föreningsarbete och fiskevård och ändå hinner de med att fiska själva också.  
Med på fotona är förutom Leif,Erik o Birgitta  Bengt Vikström 93 år och Karl-Erik Pettersson med hustrun Marianne.
Fiske är en viktig samhällsverksamhet som kan höja livskvaliten för många. Det känner vi alla som sysslar med den här trevliga fritidaktiviteten. En stor eloge till Erik, Leif och Birgitta för deras engagemang!!