Välkommen till Bollnäs Fiskevårdsförening

Bollnäs Fiskevårdsförening handhar fisket inom Bollnäs Norra Fiskevårdsområde.
Samtliga vatten med undantag av Bolletjärnen och Växboån vid Trolldalen ingår.
För fiske inom området (se fiskevatten) erfordras fiskekort. Årskort, familjekort, veckokort, dygnskort  eller familjekort.
Årskort och familjekort är också medlemskort i Bollnäs FVF.


Våra vatten är av skiftande karaktär från större sjöar och strömmande vatten i närheten av tätorten till små bäckar och tjärnar långt inne i de djupa Hälsingeskogarna.
I fiskevårdsarbetet ser vi som vår främsta uppgift att arbeta för att det finns
ekologiska förutsättningar för våra fiskarter att fortplanta sig och leva vidare.
I våra vatten arbetar vi därför med restaureringar av lekplatser och livsmiljöer för fisk.
I vissa vatten utför vi också stödutsättningar med vuxen fisk, yngel och ögonpunktad rom.
I några vatten sätter vi ut fångstfärdig ädelfisk.

Bollnäs FVF har beslutat om nya fiskebestämmelser för Harr och Örings fisket inom området from 2018.

Motivering dessa individer är viktiga för reproduktionen och blir en viktig pusselbid i föreningens arbete framåt med våra vatten.

 

Kontakt

Bollnäs fiskevårdsförening

Box 280

121 24 Bollnäs

Bankgiro: 5252-8957

 

               Bitopvård i Klumpströmmen sommaren 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strömmarna.

2018-09-12

Lördag den 15/9 är sista upplåtna dagen för fiske i våra strömvatten. 

Lapptjärn.

2018-09-12

From 2018-10-01 Stängs lapptjärn inför vinterns fiske.

Vi återkommer med datum för öppning.

Vandringsöring

2018-08-22

Strax uppströms Renbron har det idag placerats ut en sump. Den ingår i ett försök att hjälpa vandringsöringen upp till klumpströmmen för att leka. Detta är ett samarbete mellan Bollnäs Fiskevårdsförening och kommunen.

Bollnäsströmmarna

/Galvån

2018-08-15

Bollnäsströmmarna/Galvån

 

Nu har vattentempen äntligen gått ner så pass att vi kan öppna strömmarna ingen.

Så from i morgon 16/8 är fisket återigen tillåtet fram till den 15/9 då vi stänger för säsongen i tid innan öringarna ska till att leka./ Styrelsen

Värmen kräver fiskeförbud

2018-07-18

Den senaste tidens höga temperaturer ställer till det för fisken i våra strömmande vatten. Vi har därför beslutat att stänga hela Bollnäsströmmarna och vår del av Galvån för fiske. Fiskeförbudet gäller från och med torsdag 19/7 fram till vattentemperaturen sjunkit.

Hjälp oss rapportera märkt fisk i klumpströmmen.

Hösten 2017 genomfördes ett samarbetsprojekt mellan Bollnäs fiskevårdsförening och Bollnäs kommun.  Syftet med projektet är att undersöka tillgången på uppströmsvandrande fisk samt att utreda öringbeståndets sammansättning (vild/odlad, ålder, vandringsmönster etc.). Den lekvandrande öring som fångades  transporterades upp till Klumpströmmen där dem hittar mer gynnsamma lekförhållanden. I samband med projektet utfördes märkning av öring och harr. Fångst av märkt fisk rapporteras in till sofie.zetterlund@bollnas.se eller via sms på 070-5765683. Vid inrapportering önskas position för fångst, nummer på märke samt annan information som kan vara av intresse (längd, kondition, skador etc.). Vi sätter stort pris på att ni tar er tiden att rapportera då det hjälper oss i arbetet med att förbättra våra vatten. 

2018-04-27

Fiskebestämmelser

2018-04-25

Bollnäs fiskevårdsförening jobbar vidare med att stärka fiskebestånden i våra vatten. Med anledning av detta har vi gjort en del regeländringar. Ändringarna gäller öppettider i Bollnäsströmmarna, öppettider och fångstbegränsningar i Galvån och förvaltning av Bolletjärn.

Årsmöte

2018-02-27

Nu är det dags för årsmöte!

Vi ses på Studiefrämjandet den 19 mars klockan 19.00.

 

Varmt välkomna!

Årsmöte.

2017-04-11

Årsmötet går av stapeln den 11:e April 19:00 på Studiefrämjandet i Bollnäs.

Välkomna!

Premiär - Lapptjärn

2016-12-07

Premiär på Lapptjärn lör 10/ 12 kl 9.00 med startskott. Mellan 10/12 - 17/12 är det bara dagkort som gäller kortpris 100 kr och ett kort/dag och MAX 3 Fiskar/ dag.Istjocklek 2 dm, Isen beträds på egen risk.

Lapptjärn

2016-10-03

Fiskeförbud i Lapptjärn from. 1/10-16.

Klumpen

2016-08-02

KLUMPSTRÖMMEN! From söndag 31/7 Råder FISKEFÖRBUD tillsvidare i strömmen pga den höga vattentemperaturen!

Vi hälsar Stefan Åkesson välkommen in i Bollnäs fiskevårdsförenings styrelse.

2016-03-30


Det nappar för Marcus Astner Bollnäsströmmarna.

2016-03-27