Inrapportering av märkt fisk

Under hösten 2017 pågår ett samarbetsprojekt mellan Bollnäs fiskevårdsförening och Bollnäs kommun.  Syftet med projektet är att undersöka tillgången på uppströmsvandrande fisk samt att utreda öringbeståndets sammansättning (vild/odlad, ålder, vandringsmönster etc.). I tillägg kommer lekvandrande öring som fångas i fällan att transporteras upp till Klumpströmmen där de hittar mer gynnsamma lekförhållanden. I samband med projektet kommer märkning av öring och harr att utföras. Fångst av märkt fisk rapporteras in till sofie.zetterlund@bollnas.se eller via sms på 070-5765683. Vid inrapportering önskas position för fångst, nummer på märke samt annan information som kan vara av intresse (längd, kondition, skador etc.). Vi sätter stort pris på att ni tar er tiden att rapportera då det hjälper oss i arbetet med att förbättra våra vatten.  

Märkt harr